X
تبلیغات
رایتل

welcome to ROZEGARE NAMARD به دنیای نامردو بیرحم خوش آمدید

مشکلات زنان در جریان نبردهای مسلحانه

نیاز بیشتر، منابع کمتر، تامین مراقبت های صحی کافی برای زنان در جریان نبرد های مسلحانه

منبع: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)
تاریخ: 03 مارچ 2009  

در ساحات آسیب دیده از جنگ، نیازمندی های ویژه زنان اکثراً نادیده گرفته می شود و یا از آن مسامحه صورت میگیرد. اما زنان در هنگام فرود آمدن بمب ها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. نادین پوچگویربل، مشاور امور زنان و جنگ کمیته بین المللی صلیب سرخ به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن، دشواری هایی را که زنان در جنگ با آن مواجه می شوند و دلیل نیاز دسترسی بهتر زنان به مراقبت های صحی را توضیح می نماید.  

جدی ترین مشکلاتی که زنان در هنگام نبرد های مسلحانه با آن مواجه می گردند کدام ها اند؟  
در مرحله برای زنان خیلی مشکل است تا به مراقبت های صحی مصون دسترسی داشته باشند. جنگ اکثراً باعث ویرانی زیربنا های صحی و امکانات طبی گردیده و کارمندان صحی را وادار به فرار می نماید. بناً زنان با مشکلات دو برابر مواجه می گردند: در زمان نیازمندی به مراقبت های صحی، زنان اکثراً بایست مسافه های طولانی را طی نمایند و پول بیشتری را برای دریافت مراقبت های کافی به مصرف برسانند.  
این امر به چندین دلیل مشکل ساز می باشد. اول، زنان حامله و شیرده اکثراً مواجه به وضعیت های فوق العاده صحی که زندگی شان را به مخاطره می اندازد می گردند و در چنین وضعیت نیاز آنی به کمک های طبی در محل بود و باش خویش دارند. دوم، زنان در هنگام جنگ به دلیل روبرو شدن به تهدید های خشونت آمیز کمتر قادر به گشت و گذار می باشند، و در سایر موارد اینگونه محدودیت ها ناشی از محدودیت های عنعنوی که زنان را مانع می سازد تا بدون همراهی یک عضو مرد خانواده مانع از خانه بیرون آیند، نیز می گردد. این محدودیت ها زمانیکه اعضای مرد خانواده موجود نمی باشند دشوارتر می گردد چون مردان مشغول جنگ اند، یا منطقه را ترک نموده اند و یا کشته و زخمی گردیده اند. از دست دادن نان آور فامیل منجر می گردد تا زنان دسترسی کمتر به پول داشته باشند و یا فاقد پول شوند. در نتیجه جنگ زنانی را که متکی به خدمات صحی محلی اند در وضعیتی قرار می دهد که به مراقبت های صحی کافی دستیابی نداشته و حتی در صورتیکه به چنین خدمات دسترسی هم داشته باشند، برای پرداخت مصارف معالجه نزد خویش پول نمی داشته باشند.  

جنگ همچنان باعث می گردد تا خطر قربانی شدن زنان به خشونت های جنسی بویژه زنانیکه تنها و یا خیلی جوان باشند و یا مسولیت سرپرستی خانواده را که معمولاً وظیفه مردان می باشد به عهده داشته باشد، را افزایش یابد. تجاوز جنسی پیآمد های خیلی جدی را روی صحت رونی و فزیکی زنان در پی داشته و این تاثیرات می تواند در برگیرنده امراض ساری ناشی از قرابت جنسی و مشکلاتی در زمینه صحت باوری آنان باشد. در این صورت، لازم است تا به قربانیان خشونت های جنسی به زودترین فرصت مراقبت های طبی صورت گیرد تا آسیب های رسیده به آنان تداوی گردد و از بروز امراض ساری ناشی از قرابت جنسی بشمول اچ آی وی در آنان جلوگیری صورت گیرد. زمانیکه زنی برای بیماری های فزیکی خویش معالجه دریافت نمود، خدمات روانی نیز لازم است تا به وی فراهم شود تا از یک سو به وی کمک گردد تا از آسیب های روانی رهایی یابد و از طرف دیگر بین وی و خانواده و اجتماع که در آن زندگی می نماید وساطت صورت گیرد تا او از بد نامی و عدم پذیرشش در اجتماع و خانواده نجات یابد.  
زنان در هنگام نبرد های مسلحانه، چی نیازمندی های خاصی در زمینه صحت باروری خویش دارند؟  
زنان نیاز به دسترسی بدون وقفه به مراکز مراقبت های صحی دارند چون زنان بویژه در محلات به دلیل مریضی و معیوبیت ناشی از حاملگی و زایمان با خطر مرگ مواجه می گردند. نبرد های مسلحانه با عث می گردد تا سیستم شکننده مراقبت های صحی در محلات از هم گسیخته گردد و وضعیت تحمل ناپذیر را برای زنان حامله و شیرده ایجاد نماید. زنان حامله به دسترسی کامل و آنی به مراقبت های قبل از ولادت و بعد از ولادت و همچنان کمک های طبی در زمان زایمان نیاز دارند. بر علاوه مادری مصون، صحت باروری زنان به محافظت از خشونت های جنسی و ممانعت و تداوی بیماری های ناشی از مراقبت های جنسی نیاز دارد.  

سالانه بیشتر از نیم میلیون زن شامل 70 هزار دختر و زن جوان بین سنین 15 تا 19 به دلیل حاملگی و اختلالات زمان زایمان جان خود را از دست می دهند.  

در میان ده کشور دارای میزان بلند مرگ و میر مادران، اکثر آنان امروز گریبانگیر جنگ بوده و یا مانند افغانستان، سیرالیون، چاد، انگولا، لیبریا، سومالیا و جمهوری دیموکراتیک کانگو در وضعیت بعد از جنگ قرار دارند.  
جنگ دسترسی زنان حامله و شیرده را به تغذی مناسب محدود نموده و همچنان آنان را از کمپاین های ملی واکسیناسیون بی بهره می سازد که این عوامل با عث تضعیف صحت باروری زنان می گردد.  
بیجا گردیدن زنان چی تاثیراتی را روی مشکلات صحی زنان به دنبال دارد؟  
بیجا گردیدن دسترسی زنان به به مراقبت های صحی با کیفیت را دشوار می سازد. طور مثال، حتی اگر زنان بصورت نورمال به خدمات مراقبت های صحی خوب دسترسی داشته باشند، کارمندان مرکز صحی در هنگام جنگ وادار به فرار می گردند و زنان را از دسترسی به دوا و وسیله های ضد حاملگی محروم می سازند، این وضعیت با عث موارد بیشتر حاملگی بین زنان شده و نیاز و تقاضا برای خدمات صحت باروری را بیشتر می سازد. بیجاشدن همچنان زنان را از دریافت کمک و حمایت از همدیگر و تبادل اندوخته ها و تجارب شان در مورد مراقبت از اطفال، موضوعات صحی و حفظ الصحه محروم می سازد. این امر می تواند روی صحت تمام اعضای خانواده تاثیر گذار باشد. جدا شدن از شبکه های اجتماعی باعث می گردد تا فشار روحی و نگرانی بیشتر به زنان مستولی گردد.  

زنان در هنگام حبس با چی مشکلات ویژه صحی مواجه می شوند؟  

زنان در هنگام توقیف و یا حبس به نیازمندی های طبی ضرورت دارند که این نیازمندی آنان از مردان متفاوت می باشد. زنان به دلیل سیستم مولدی، خونریزی، فقدان کرویات سرخ در خون و ناکافی بودن مواد معدنی در وجود بیشتر به مشکلات صحی آسیب پذیر می باشند. زنانی که از آزادی محروم اند به معاینات طبی، دوا و معالجه، مراقبت از ناخوشی های صحی، و مراقبت های زایمانی قبل از ولادت و بعد از ولادت نیاز دارند. کمبود منابع و کنترول کارمندان غیر صحی به امکانات معالجه باعث محدودیت دستیابی به مراقبت های طبی با کیفیت در میان می گردد. در جریان روز ها و ماه های بعد از ولادت مادر و نوزاد هر دو آسیب پذیر می باشند. در جریان این مدت بحرانی رسیدگی به خدمات بعد از ولادت، حفظ الصحه مناسب و مشوره دهی در مورد نشانه های مخاطره آمیز صحت مادر و نوزاد به معنی تفاوت بین زندگی و مرگ می باشد.  

کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد صحت زنان در جریان نبرد های مسلحانه چی فعالیت هایی را انجام می دهد؟  
کمیته بین المللی صلیب سرخ در سطح محلات به نرس ها، داکتران، کارمندان شفاخانه ها، کارمندان صحی اناث و قابله ها آموزش فراهم می نماید تا آنان بتوانند مریضان زن را بصوررت موثر تداوی نموده، قربانیان خشونت های جنسی را شناسایی و خدمات طبی مناسب را برای آنان فراهم نمایند. این شیوه خدمات در کشور لیبریا فعلاً معمول می باشد.  

کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان به رضاکاران محلی در مورد مشوره دهی به قربانیان تجاوزات جنسی آموزش می دهند. طور مثال این کمیته مراکز مشوره دهی یا Maisons d'Écoute را در جمهوری دیموکراتیک کانگو کمک می نماید. این مراکز محل مصون را برای قربانیان تجاوزات جنسی فراهم می نماید. قربانیان در این مراکز در مورد سرگذشت خویش صحبت نموده و حمایت این مراکز را جهت برگشت به محلات خویش دریافت می نمایند.  

در محلاتی که زنان به دلیل نبرد های مسلحانه به خدمات صحی دسترسی ندارند، کمیته بین المللی صلیب سرخ با مسولین محل ارتباط حاصل می نمایند تا راه های حل را در زمینه بهبود چنین وضعیت ها شناسایی نمایند. این کمیته در زمینه اعمار و ترمیم مراکز طبی مانند؛ شفاخانه ها، مراکز صحی و احیای فزیکی این مراکز با در نظر داشت نیازمندی های ویژه زنان و اطفال کمک می نماید.  

برعلاوه، کمیته بین المللی صلیب سرخ با فراهم نمودن تجهیزات، تدارکات طبی و آموزش کارمندان بخش های جراحی عاجل، زایمان و اطفال به مراکز صحی کمک فراهم می نماید.
تاریخ ارسال: دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 10:24 | نویسنده: روزگار نامرد | چاپ مطلب 0 نظر
دستگاه تصفیه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب دستگاه تصفیه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب دستگاه تصفیه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب دستگاه تصفیه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب دماسنج عشق شوز آندر Shoes Under (شوز اندر جا کفشی 12 تایی ) شوز آندر Shoes Under (شوز اندر جا کفشی 12 تایی ) شوز آندر Shoes Under (شوز اندر جا کفشی 12 تایی ) شوز آندر Shoes Under (شوز اندر جا کفشی 12 تایی ) دستبند مغناطیسی پاور بالانس دستبند مغناطیسی پاور بالانس دستبند مغناطیسی پاور بالانس ست مروارید عشق کامل ست مروارید عشق کامل ماساژور یو اس بی دسته دار 3 سر طرح شاندر من Usb Massagor ماساژور یو اس بی دسته دار 3 سر طرح شاندر من Usb Massagor ماساژور یو اس بی دسته دار 3 سر طرح شاندر من Usb Massagor خرید اینترنتی لیزر پوینتر با نور سبز رنگ با برد 7 کیلومتر خرید اینترنتی لیزر پوینتر با نور سبز رنگ با برد 7 کیلومتر خرید اینترنتی لیزر پوینتر با نور سبز رنگ با برد 7 کیلومتر بیگودی مجیک MAGIC LEVERAG بیگودی مجیک MAGIC LEVERAG بیگودی مجیک MAGIC LEVERAG دستگیره نگهدارنده کیسه خرید دستگیره نگهدارنده کیسه خرید دستگیره نگهدارنده کیسه خرید ترک سیگار (الکترو اسموک) ترک سیگار (الکترو اسموک) خرید گیرنده دیجیتال تلویزیون بر روی انواع کامپیوتر و لپ تاپ DVB-Tخرید گیرنده دیجیتال تلویزیون بر روی انواع کامپیوتر و لپ تاپ DVB-T

ابزار وبلاگ